هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان تربت جام
 2. جی آی اس شهرهای استان خراسان شمالی
 3. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بافت
 4. جی آی اس کاربری اراضی استان لرستان
 5. جی آی اس کاربری اراضی
 6. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان ایذه
 7. جی آی اس طبقات اقلیمی استان اردبیل
 8. جی آی اس کاربری اراضی استان آذربایجان غربی
 9. جی آی اس شوشتر
 10. جی آی اس شهرهای استان همدان به صورت نقطه ای
 11. جی آی اس کاربری اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد
 12. جی آی اس عنبرآباد
 13. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان جلفا
 14. جی آی اس عمق خلیج فارس
 15. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان تفت
 16. جی آی اس شهرهای استان همدان به صورت نقطه ای
 17. جی آی اس کاربری اراضی استان مرکزی
 18. جی آی اس شهرهای استان کرمان به صورت نقطه ای
 19. جی آی اس کاربری اراضی استان قم
 20. جی آی اس شهرهای استان تهران
 21. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان آذرشهر
 22. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان جم
 23. جی آی اس کاربری اراضی استان هرمزگان
 24. جی آی اس طبقات اقلیمی استان کردستان
 25. جی آی اس کاربری اراضی استان خراسان رضوی
 26. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بهشهر
 27. جی آی اس فردوس
 28. جی آی اس شهرهای استان هرمزگان
 29. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان تبریز
 30. جی آی اس کاربری اراضی استان اردبیل
 31. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان آق قلا
 32. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بروجن
 33. جی آی اس شهرهای استان بوشهر به صورت نقطه ای
 34. جی آی اس شوشتر
 35. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان ابرکوه
 36. جی آی اس فرهنگسراهای تهران
 37. جی آی اس کاربری اراضی
 38. جی آی اس شهرهای استان زنجان به صورت نقطه ای
 39. جی آی اس کاربری اراضی استان مرکزی
 40. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان ثلاث باباجانی
 41. جی آی اس قصر شیرین
 42. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بافق
 43. جی آی اس فریدونشهر
 44. جی آی اس کاربری اراضی استان خراسان شمالی
 45. جی آی اس شهرهای استان اردبیل به صورت نقطه ای
 46. جی آی اس کاربری اراضی استان چهارمحال و بختیاری
 47. جی آی اس شهرهای استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای
 48. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان تالش
 49. جی آی اس طبقات اقلیمی استان کردستان
 50. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بهار
 51. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان آبدانان
 52. جی آی اس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت نقطه ای
 53. جی آی اس کاربری اراضی استان خوزستان
 54. جی آی اس کاربری اراضی استان لرستان
 55. جی آی اس شهرهای استان قم به صورت نقطه ای
 56. جی آی اس کاربری اراضی استان قم
 57. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بهار
 58. جی آی اس کاربری اراضی استان البرز
 59. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان جلفا
 60. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان امیدیه
 61. جی آی اس کاربری اراضی استان لرستان
 62. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان آق قلا
 63. جی آی اس کاربری اراضی تاکستان
 64. جی آی اس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
 65. جی آی اس شهرهای استان اصفهان به صورت نقطه ای
 66. جی آی اس طبقات اقلیمی استان خراسان شمالی
 67. جی آی اس طبقات اقلیمی استان قزوین
 68. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان چاراویماق
 69. جی آی اس شهرهای استان آذربایجان شرقی به صورت نقطه ای
 70. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان اسلامشهر
 71. جی آی اس کاربری اراضی استان آذربایجان غربی
 72. جی آی اس شهرهای استان البرز به صورت نقطه ای
 73. جی آی اس صحنه
 74. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان اراک
 75. جی آی اس شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
 76. جی آی اس کاربری اراضی استان لرستان
 77. جی آی اس شهرهای استان گیلان به صورت نقطه ای
 78. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بناب
 79. جی آی اس کاربری اراضی استان لرستان
 80. جی آی اس شهرهای استان همدان
 81. جی آی اس قزوین
 82. جی آی اس شهرهای استان لرستان به صورت نقطه ای
 83. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان اشنویه
 84. جی آی اس قوچان
 85. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان اهر
 86. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان ارسنجان
 87. جی آی اس شیروان و چرداول
 88. جی آی اس شهرهای استان آذربایجان غربی به صورت نقطه ای
 89. جی آی اس کاربری اراضی استان همدان
 90. جی آی اس کاربری اراضی استان قزوین
 91. جی آی اس شهرهای استان هرمزگان به صورت نقطه ای
 92. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بوکان
 93. جی آی اس کاربری اراضی استان کرمانشاه
 94. جی آی اس فسا
 95. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بندرعباس
 96. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان پیرانشهر
 97. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان تفرش
 98. جی آی اس فیروزآباد
 99. جی آی اس کاربری اراضی شهرستان چاراویماق
 100. جی آی اس قزوین