هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاه واقع در استان کرمانشاه
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لاهیجان واقع در استان گیلان
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نکا واقع در استان مازندران
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نور
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرج
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هریس
 8. جی آی اس مرز آبدانان
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نمین واقع در استان اردبیل
 10. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه
 11. جی آی اس مرز استان یزد
 12. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لاهیجان
 14. جی آی اس مرز استان سیستان و بلوچستان
 15. جی آی اس مرز استان کرمانشاه
 16. جی آی اس مرز استان اصفهان
 17. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مریوان واقع در استان کردستان
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ملایر واقع در استان همدان
 19. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گناوه واقع در استان بوشهر
 20. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نقده واقع در استان آذربایجان غربی
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گناوه
 22. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کهنوج
 23. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گناباد
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر واقع در استان اردبیل
 25. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کهنوج
 26. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نور
 27. جی آی اس مرز استان کرمانشاه
 28. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هشترود
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لنگرود
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مریوان واقع در استان کردستان
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لردگان
 32. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ورامین واقع در استان تهران
 33. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مریوان
 34. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ورامین
 35. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر واقع در استان اردبیل
 36. جی آی اس مرز ایلام
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مینودشت
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماسال
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مراغه
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کلات
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کبودرآهنگ
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاه
 44. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ملکان
 45. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کنگاور واقع در استان کرمانشاه
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لامرد
 47. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرج
 48. جی آی اس مرز استان آذربایجان غربی
 49. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کنگان
 50. جی آی اس مرز آزادشهر
 51. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرمان واقع در استان کرمان
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نهاوند
 53. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان شرقی
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لنجان
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مبارکه
 56. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماکو
 57. جی آی اس مرز استان چهارمحال و بختیاری
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماسال
 59. جی آی اس مرز اسفراین
 60. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لامرد
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کلیبر
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان میناب
 63. جی آی اس مرز اشنویه
 64. جی آی اس مرز آزادگان
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مبارکه
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نائین
 67. جی آی اس مرز ارومیه
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماکو
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مراغه
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر واقع در استان اردبیل
 71. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گناباد
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کاشمر واقع در استان خراسان رضوی
 73. جی آی اس مرز اشنویه
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مرودشت
 75. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گناوه واقع در استان آذربایجان بوشهر
 76. جی آی اس مرز استان چهارمحال
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهریز
 78. جی آی اس مرز اردستان
 79. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نطنز
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نطنز
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نمین
 82. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماکو
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان همدان
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هریس واقع در استان آذربایجان شرقی
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هندیجان
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کامیاران واقع در استان کردستان
 87. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لامرد
 88. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کنگاور
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نمین
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نقده
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کاشان
 92. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهاباد
 93. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لارستان
 94. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ورامین واقع در استان تهران
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه
 96. جی آی اس مرز استان خوزستان
 97. جی آی اس مرز استان گیلان
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مینودشت
 100. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کهنوج واقع در استان کرمان